CONTACT US: VETA Head Office, P.O.Box 2849 Dar es Salaam, Tanzania. E-mail: info@veta.go.tz / pr@veta.go.tz/ Telephone: +255 22 2863409 / Fax: +255 22 28 63408 / Url: www.veta.go.tz

Thursday, 10 January 2019

Hopes for another support from China to boost vocational training in Tanzania


There are hopes for the Vocational Educational and Training Authority (VETA) to receive another support from the People’s Republic of China for boosting vocational training in Tanzania.

Recently the government of China signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the government of Tanzania in which it committed Tshs 24bil for construction of Bukoba Regional Vocational Training and Service centre in Kagera region.

Once again, the China government has appointed AVIC International Holding Corporation to undertake a study of vocational training in the country, identify gaps and propose areas where China government can intervene with support.

Currently, a team of officials from AVIC are conducting a reconnaissance survey of selected VETA centres and gathering information and data to be used in development of a project proposal for support.
The probable options for support are rehabilitation and upgrading of existing VETA centres, equipping training workshops or construction of new training centres.

“This is due to recognition of the China government that vocational training has significant meaning to the government of Tanzania,” said Tony Li, Chief Representative of AVIC International in Tanzania.

Since 8th to 11th January 2019 the team is visiting Dar es Salaam RTVSC, VETA Kipawa centre of ICT, VETA Arusha (Oljoro) and VETA Hotel and Tourism Training Institute (VHTTI)-Njiro to see the workshops situation, general infrastructure of the centres and discuss with management team members of the centres. Next week, the team plans to proceed with visit to VETA Mtwara.  

Members of the team expressed interest in the training programmes and general situation of the centres which they have already visited while stating that they have learnt a lot of opportunities which can be exploited for improving access to quality vocational training in the country.

The Director General of VETA, Dr. Pancras Bujulu appreciated China’s intention for further support to VETA and highlighted some of the areas which the Authority need support as plans to strengthen some VETA centres to become specialized in particular occupations including agriculture, animal husbandry, transport and logistics, and leather goods. 

AVIC International is company owned by the China central government and is engaged in civil aviation, construction and technical and vocational education and training.

In vocational training the company has extensive experience in providing a range of services including, college and campus design and planning; construction of civil works, curriculum development and teaching material design; teaching staff training; equipment supply, installation and commissioning; assessment and certification and financing solution.

“For every vocational training project, we offer you a total solution package,” said Li,

The company has implemented TVET projects in Kenya, Gabon, Uganda, Ghana, Ivory Coast, Costa Rica and Laos.

Karibu ushiriki katika shindano la Ubunifu


Monday, 24 December 2018

Heri ya Sikukuu ya Krismas na Mwaka Mpya 2019.


Karibu ushiriki katika shindano la Ubunifu

Je ,Wewe ni kijana mwenye ujuzi wa ufundi stadi ?

Je, una uwezo wa kuonesha umahiri na ubunifu wa kipekee katika ujuzi wako katika sekta rasmi na Isiyo Rasmi ?

Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi (VETA) inaratibu mchakato wa mashindano ya Wabunifu wa Ufundi Stadi na Wabunifu kutoka Sekta Isiyo Rasmi. Karibu ushiriki katika mashindano hayo kwa kutuma taarifa fupi kuhusu ubunifu wako kwenye email pr@veta.go.tz nasi tutakumia mwongozo zaidi.

Thursday, 20 December 2018

VETA yaanzisha ushirikiano na Chuo cha Henan-China


Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi (VETA) imesaini makubaliano ya kuanzisha ushirikiano kati yake na Chuo cha Henan cha Ufundi Stadi wa Kilimo lengo la kuboresha utoaji wa mafunzo kwa njia ya kutembeleana na kubadilishana ujuzi na maarifa kwa walimu na wanafunzi na shughuli zingine za kitaaluma.

Makubaliano hayo ya awali yaliafikiwa na kusainiwa (tarehe 20 Desemba 2018) kati ya Makamu wa Rais wa Chuo cha Henan cha Ufundi Stadi wa Kilimo, Profesa Dou Ruimu kwa upande mmoja na Mkurugenzi Mkuu wa VETA, Dr. Pancras Bujulu kwa upande mwingine na kwamba yatafuatiwa na utiaji saini wa Waraka wa Makubaliano (MoU) siku za mbeleni.

Utiaji saini wa makubaliano ya awali uishuhudiwa na Mkurugenzi wa Mafunzo na Ufundi Stadi (TVET), Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dkt. Noel Mbonde na Mwenyekiti wa Bodi ya Taifa ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi (VET Board), Peter Maduki, wawakilishi wa Chuo cha Henan na Wajumbe wa Menejimenti ya VETA.

VETA ina nia ya kuimarisha mafunzo katika sekta ya kilimo na miongoni mwa malengo yake ni kukiimarisha na kukiboresha chuo cha VETA Kihonda ili kiweze kubobea na kuwa kituo bora cha mfano katika mafunzo ya ufundi stadi kwenye sekta ya kilimo.

Kabla ya kusaini makubaliano, ujumbe wa watu sita kutoka Chuo cha Henan cha Ufundi Stadi wa Kilimo ukiwahusisha watendaji wakuu na wataalam mbalimbali umekuwepo nchini tangu Jumanne tarehe 18 Desemba 2018 ambapo ulifanya majadiliano na Menejimenti ya VETA Makao Makuu, ikiongozwa na Mkurugenzi Mkuu Dkt Pancras Bujulu na Jumatano, tarehe 19 Desemba 2018 ulitembelea ofisi ya VETA Kanda ya Mashariki, kisha chuo cha VETA Kihonda na kujionea karakana, mashine na vifaa mbalimbali vinavyotumika kufundishia fani ya Ufundi wa Zana za Kilimo (Agro-mechanics), mafunzo ambayo yanagusa sekta ya kilimo ambayo ndio mkondo wa chuo cha Henan.

Akizungumza kabla ya kutiwa saini makubaliano hayo ya awali, Mwenyekiti wa Bodi ya Taifa ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi (VET Board), Peter Maduki alisema Bodi yake inaunga mkono ushirikiano huo kutokana na kutambua umuhimu wake wa uwezekano wa kuchangia kuboresha mafunzo kwenye sekta ya kilimo ambayo ni ya msingi katika uchumi wa nchi. 

“Zaidi ya asilimia 70 ya wa Watanzania wanategemea kilimo, kwa hivyo kuboresha mafunzo kwenye kilimo maana yake ni kuboresha maisha ya Watanzania,” alisema.

Aliongeza kuwa hata katika mkakati wa sasa wa nchi kuelekea kwenye uchumi wa viwanda, kuboreshsa ujuzi katika kilimo ni sawa na kuhakikisha upatikanaji wa malighafi kwa ajili ya viwanda kwa kuwa viwanda vingi vya nchi zinazoendelea kama Tanzania hutegemea zaidi malighafi kutokana na mazao ya kilimo. 

Vilevile, Mkurugenzi wa Mafunzo na Ufundi Stadi (TVET), Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dkt. Noel Mbonde aliahidi kusaidia uharakishwaji wa ushirikiano huo kwa kuwa una fursa kubwa ya kuboresha utoaji wa mafunzo ambao ndio eneo analosimamia.

Kwa sasa mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo vinavyomilikiwa na visivyomilikiwa na VETA hutolewa katika kozi za Ufundi wa Zana za Kilimo, Teknolojia ya Usindikaji wa Nyama, Usindikaji wa Mbegu za Mafuta, Kilimo cha Bustani na Mazao ya Nafaka, Uhudumu wa Misitu, Uokaji, Kilimo cha Uyoga, Utengenezaji wa Mvinyo, Usindikaji wa Mboga na Matunda, Usindikaji wa Samaki na Usindikaji wa Asali.

Kwa upande mahsusi wa vyuo vinavyomilikiwa na VETA, mafunzo ya muda mrefu ambayo ni ya kipindi cha miaka miwili hadi mitatu hutolewa katika fani za Ufundi wa Zana za Kilimo (VETA Kihonda, VETA Manyara, VETA Arusha-Oljoro, VETA Mpanda na VETA Dakawa); Ufugaji (VETA Singida); Teknolojia ya Usindikaji wa Nyama (VETA Dodoma). Vilevile VETA huendesha kozi za muda mfupi ambazo ni za kati ya miezi miwili hadi sita kupitia programu yake ya Uboreshaji Ujuzi kwa Wajasiriamali kwenye Sekta Isiyo Rasmi (INTEP) ukihusisha mafunzo mbaimbali kama Kilimo cha Uyoga, Ufugaji wa Samaki, Utengenezaji Mvinyo, Usindikaji wa Mboga na Matunda, Usindikaji wa Samaki na Usindikaji wa Asali.

Chuo cha Henan cha Ufundi Stadi wa Kilimo (Henan Vocational College of Agriculture) kilianzishwa mwaka 1952. Chuo hicho kilichopo katika jimbo la Henan kinachomilikiwa na serikali ya China ni chuo cha mfano katika utoaji wa elimu ya ufundi stadi katika fani ya kilimo ikiwa ni pamoja na kilimo cha bustani na mbogamboga, ufugaji na usindikaji wa chakula.

VETA signs provisional intercollegiate agreement with Chinese college


The Vocational Education and Training Authority (VETA) has signed a provisional collaboration agreement with Henan Vocational College of Agriculture of China to establish friendly intercollegiate relationship geared towards enhancing training through exchange of students, teachers and other academic activities.
The agreement was reached and signed today (20th December 2018) at VETA Head office between Vice President of Henan Vocational College of Agriculture, Professor Dou Ruimu on one side and the Director General of VETA, Dr. Pancras Bujulu on the other and will be followed by signing of Memorandum of Understanding (MoU) at a later stage.

The signing of the agreement was witnessed by the Director of Technical and Vocational Education and Training (TVET), Dr. Noel Mbonde and the Board Chairman of the Vocational Education and Training (VET Board), delegates from Henan College and VETA Management team members.

VETA has an interest in enhancing skills development for the agricultural sector and aims at strengthening its VETA Kihonda to become a centre of excellence for agro vocational training programmes in the country. Therefore, the Authority would like to borrow a leaf from Henan Vocational College of Agriculture, which has more than sixty years’ experience of training provision in the particular field. 

Prior to signing of the agreement, delegation comprising of six high profile officials from the Henan Vocational College of Agriculture spent two days of visits at VETA and discussion with VETA officials on the possible areas of collaboration.   

After visit and discussion with VETA Management at Head Office on 18 December 2018, the delegation visited VETA Eastern zone and VETA Kihonda centre where they learnt about the training programmes on agro-mechanics conducted at the centre. 

Speaking before signing of the agreement, the VET Board Chairman, Peter Maduki said that his Board fully support the collaboration because of its potential contribution to enhancing skills training in agriculture, which is a key economic sector of the country.

“More than 70% of the Tanzanian population depends on agriculture, therefore improving training in agriculture means improving lives of Tanzanians,” he said.

He added that with the current drive of the country towards becoming an industrial led economy, improving skills in agriculture also means assurance of sufficient supply of raw materials for the industries as most of the industries in developing countries like Tanzania depend on raw materials from agricultural produce.

Also, the Director of Technical and Vocational Education and Training (TVET), Dr. Noel Mbonde promised to support and facilitate fast-tracking of the collaboration because of its potential importance in enhancing training provision.

The current vocational training in Tanzania as provided and regulated by VETA include Agro-mechanics, Meat Processing Technology, Seed Oil Processing, Horticulture and Field Crop Production, Forestry Attendant,  Baking Technology, Mushroom Production, Wine making, Vegetable and Fruit Processing, Fish Processing and Honey Processing.

VETA owned centres provide long courses of two to three years in Agro-mechanics (VETA Kihonda, VETA Manyara, VETA Arusha-Oljoro, VETA Mpanda and VETA Dakawa); Animal husbandry (VETA Singida); Meat Processing Technology (VETA Dodoma). Also, different short courses of two months to six are provided, mostly to the informal sector operators through the Integrated Training for Entrepreneurship Promotion programme (INTEP). They include Mushroom Production, Wine making, Vegetable and Fruit Processing, Fish Processing, and Honey Processing.   

The Chinse government owned Henan Vocational College of Agriculture was established in 1952 and is located in Henan Province.  It is a key vocational college in China and the model vocational institution of Henan province.